TELEFONY ZAUFANIA 

https://www.uzaleznienia.org.pl/telefony-zaufania 

STOP UZALEŻNIENIOM

https://stopuzaleznieniom.pl/category/organizacja/fundacja-c-e-l/ 

informacje o nieodpłatnej ofercie warszawskich podmiotów, która jest skierowana do osób pijących ryzykownie, uzależnionych od alkoholu i ich bliskich.
Materiały są pogrupowane według dzielnic Warszawy.

PANSTWOWA ORGANIZACJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALCOHOLOWYCH 

https://www.parpa.pl/ 

FUNDACJA UWOLNIENIE 

https://uwolnienie.pl/o-nas/ 

Prowadzi psychoterapie osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu, substancji psychoaktywnych) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia 

OGÓLNOPOLSKIE ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PROCES LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 http://gkrpa.lobez.pl/terapia/ogolnopolskie-organizacje-wspierajace-proces-leczenia-uzaleznien/?fbclid=IwAR1mE7G5EuvxAiDbkl_q6d3c1Wx64qjYRNR1g7qt-a1Sdp_XuqoOLEsluZE

FUNDACJA ARKA

https://fundacja-arka.org.pl/

Pomaga osobom uzależnionym, a także zajmujemy się wsparciem dla dzieci i młodzieży.

OLIVIA ONCO FUNDACJA 

https://alivia.org.pl/wiedza-o-raku/palenie-papierosow-wytyczne-leczenia-uzaleznienia/ 

Używanie wyrobów tytoniowych, szczególnie palenie papierosów, jest potwierdzonym w badaniach, dominującym czynnikiem powodującym zachorowania na wiele nowotworów, a także choroby układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego

NOWA NADZIEJA 

https://nowanadzieja.pl/ 

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich działa od 1993 r. Prowadzimy terapię dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu i innych uzależnień od zachowań. 

GDZIE I JAK SZUKAĆ POMOCY 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=110945 

https://portal.abczdrowie.pl/przeciwdzialanie-alkoholizmowi 

POMOC DLA MLODZIEZY 

https://wyplyn.pl/projekt-dobra-opcja/ 

http://www.naratunekdzieciom.pl/ 

https://lodzkafundacjatrampolina.pl/index.php/terapia/terapia-uzaleznien 

https://psychologia.edu.pl/linki-menu/69-stowarzyszenia-i-organizacje-pozarzdowe.html 

https://medjol.pl/warto-wiedziec/alkoholizm/alkoholik-wdomu-gdzie-szukac-pomocy 

https://spis.ngo.pl/190362-fundacja-mlodzi-przeciw-uzaleznieniom